REKLAMÁCIA

 
 

Pred samotnou reklamáciou doporučujeme kontaktovať nás osobne alebo telefonicky. Aby bolo možno Vašu reklamáciu vybaviť  čo možno v najkratšom čase, prosíme Vás o dodržanie nasledujúcich krokov:

- Spolu s tovarom je potrebné predložiť kópiu dokladu o zakúpení (faktúry), záručný list, list s presným popisom závady a podmienok kedy a ako sa závada prejavuje (uviesť - nefunguje niekedy nestačí!). Bez týchto náležitosti sa reklamačné oddelenie bohužiaľ nebude môcť reklamáciou zaoberať. 

- Reklamovaný tovar musí byť čistý a mechanicky nepoškodený.

- Tovar musí byť vhodne zabalený. Iste pochopíte, že ak dôjde k poškodeniu tovaru pri doprave z dôvodu nevhodného zabalenia, reklamácia nebude výrobcom uznaná

- Reklamácia bude uznaná až po otestovaní technikom, prípadne výrobcom.

 

Pri vybavení reklamácie tovar opravíme alebo vymeníme. Pokiaľ to nebude možné, vrátime zostatkovú cenu tovaru, prípadne vymeníme za iný tovar.