OBCHODNÉ PODMIENKY

 
 

 V záujme lepšej spolupráce a predchádzaniu nedorozumeniam prosíme prečítajte si pozorne tieto informácie:

Objednávky:

Objednávky príjimame telefonicky, e-mailom, písomne alebo osobne, vždy iba počas pracovných dní od 9.00 - 18.00 hod.

Objednávka musí obsahovať:

 - úplnu fakturačnú adresu, telefonické spojenie

 - presný názov tovaru, (aby nenastalo k prípadným komplikáciam), množstvo a cenu

- spôsob vybavenia zákazky

- firmy a organizácie uvedú IČO a DIČ

Ceny tovaru:

Ceny produktov na našich internetových stránkach sú vrátane DPH. Plnenie objednávky je v aktuálnych cenách v našej databáze alebo na internete v čase doručenia objednávky.

 

Závazky predávajúceho: 

Predávajúci sa zavazuje predať kupujúcemu iba vopred vybratý a dohodnutý tovar (službu) kupujúcim za cenu, uvedenú alebo vopred dohodnutú predávajúcim.

Predávaná vec nemože byť poškodená žiadnym mechanickým alebo iným spôsobom.

V súlade zo zákonom  č. 367/2000 umožňuje kupujúcemu zakúpený tovar vrátiť do 14- tich dní bez udania dôvodu predávajúcemu. Pritom tovar musí byť pôvodnom balení, komplený a nepoškodený. 

Osobné údaje kupujúceho bude predávajúci chrániť v celkovej možnej miere a neposkytne ich žiadnym iným tretím osobám.

 

Práva a povinnosti kupujúceho: 

Kupujúci je povinný uviesť správnu a presnú adresu. Je povinný objednaný tovar zaplatiť v hotovosti alebo iným vopred dohodnutým sposobom. 

 

Dodacie a platobné podmienky:

Tovar neposielame na dobierku, je možné zakúpiť si tovar iba osobne vo firme, pokiaľ nie je dohodnuté inak s predávajúcim.