CENNÍK  VYKONÁVANÝCH  PRÁC

 

CENNÍK montáže satelitných kompletov ktoré už vlastníte:


- nastavenie už namontovanej paraboly + cesta ...............................................  25,-€

- montáž a nadstavenie paraboly /bez materiálu/ + cesta.................................... 35,-€

- montáž a nadstavenie multifokus paraboly vrátane /bez materiálu/..................  60,-€

- naladenie alebo preladenie satelitného príjmača...............................................  10,-€

 

CENNÍK montáže satelitných kompletov u nás zakúpených


Satelitný komplet 1xTV......................................................................  cca 200,-€

Satelitný komplet 2xTV....................................................................... cca 400,-€

Satelitný komplet viac ako 2TV ............................................................ cena dohodou